התמחות במשפחה

עו"ד פלוני אלמוני מתמחה בין השאר ענייני נישואין וגירושין.