התמחות במקרקעין

עו"ד פלוני אלמוני מתמחה בענייני מקרקעין וסילוק יד.